January 1, 1970

Related Tags ( )

Partit polític

organització que cerca obtenir el control del govern per tal d'implementar els seus objectius

Liberalisme

ideologia política

Dreta

segment d'espectre polític associat a posicions lliures, capitalistes o conservadors