January 1, 1970

Related Tags ( )

Nit de Sant Joan

celebració de la nit del 23 de juny

Plantà

col·locació i aixecament dels elements constructius del cadafal faller

José María Py y Ramírez de Cartagena

pintor, artista faller i fundador de les Fogueres d'Alacant

Foguera

foc mantingut voluntàriament per escalfar-se, cuinar o celebrar ritus

Paco Gisbert

artista foguerer i faller valencià

Tomás Valcárcel Deza

Prohom de les Fogueres de Sant Joan d'Alacant