standard

Atribución (arte)

February 10, 2022

Atribución - atribución (declaración) de la autoría de una obra de arte, realizada cuando la obra no está firmada o existen dudas sobre la autenticidad de la firma del autor.

Related Tags ( Atrybucja (sztuka) )

El Greco

malarz i rzeźbiarz hiszpański greckiego pochodzenia

Narcyz (obraz Caravaggia)

obraz Caravaggia

Pejzaż z upadkiem Ikara

obraz Pietera Bruegla (starszego)

Sygnatura w sztuce

własnoręczny podpis lub znak artysty złożony na dziele sztuki