standard

Formación (geología)

June 17, 2021

Formación: la unidad litoestratigráfica formal básica que se distingue únicamente sobre la base de las características litológicas.

Related Tags ( Formacja (geologia) )

Tabela stratygraficzna

system podziału warstw geologicznych w odniesieniu do czasu ich powstania

Formacja

strona ujednoznaczniająca w projekcie Wikimedia

Wapień muszlowy

nieformalna jednostka stratygraficzna triasu wydzielona na terenie Polski pozakarpackiej, Niemiec (poza Alpami) i Beneluxu w oparciu o kryteria litostratygraficzne

Strefa śląsko-morawska

jednostka geologiczna w Polsce