standard

Pintura al óleo

May 10, 2021

Pintura al óleo - una técnica de pintura que utiliza pinturas al óleo.

Related Tags ( Malarstwo olejne )

Akwarela

technika malowania z wykorzystaniem akwareli

Werniks

lakier stosowany w malarstwie

Farba akrylowa

farby, których spoiwem są żywice poliakrylowe

Paleta (przyrząd)

przyrząd malarski do mieszania farb

Spoiwo malarskie

substancja chemiczna

Podobrazie

materiał, na który nakłada się farbę

Farba olejna

farby