standard

atlántico

January 20, 2022

El océano Atlántico es el segundo océano más grande de la Tierra y ocupa alrededor de una quinta parte de la superficie del planeta con una superficie total de unos 106.400.000 km, rodeado al oeste por las Américas, Europa, África y parte del océano Pacífico. Asia al Este. El océano Atlántico tiene una anchura de unos 9600 km de este a oeste, y cada año se ensancha entre 2 y 3 cm.

Related Tags ( Đại Tây Dương )

Quần đảo Trường Sa

nhóm các đảo, cồn cát, bãi cạn có tranh chấp ở Biển Đông

Trái Đất

hành tinh thứ ba tính từ Mặt Trời

Khánh Hòa

Tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam

Quần đảo Falkland

quần đảo nằm ở Nam Đại Tây Dương

Dãy núi Cascade

dãy núi nằm ở phía Tây Bắc Mỹ

Sông Columbia

con sông nằm ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương, Bắc Mỹ

Kiến tạo mảng

Các mảng di chuyển chậm trên quyển mềm

Nhàn mào

Một loài chim biển trong họ Nhàn

Squatina squatina

loài cá