standard

1941

June 7, 2022

1941 es un año común que comienza un miércoles en el calendario gregoriano.

Related Tags ( 1941 )

Georgy Konstantinovich Zhukov

Nguyên soái Liên Xô (1896–1974)

Chiến dịch Barbarossa

Chiến dịch xâm lược của Đức Quốc xã nhằm vào Liên Xô, mở đầu mặt trận Xô-Đức trong Thế chiến 2

Trần Nhân Tông

hoàng đế thứ ba của nhà Trần

Chiến dịch Blau

Kế hoạch tổng tấn công từ mùa hè năm 1942 của quân đội Đức Quốc xã trên toàn bộ cánh Nam của mặt trận Xô-Đức trong Thế chiến hai

Phêrô Nguyễn Văn Khảm

giám mục Công giáo người Việt nam

Trần Thánh Tông

Hoàng đế thứ hai của nhà Trần

Bảng mã IOC

bài viết danh sách Wikimedia

Trận Smolensk (1941)

trận đánh thuộc khuôn khổ chiến dịch Barbarossa

Chiến dịch Barvenkovo–Lozovaya

Hoạt động quân sự lớn của Liên Xô và Đức Quốc xã tại sườn phía Nam mặt trận Xô-Đức

Cảng Sài Gòn 0–2 Tổng cục Đường sắt (1976)

trận giao hữu bóng đá diễn ra vào ngày 7 tháng 11 năm 1976 giữa Cảng Sài Gòn và Tổng cục Đường sắt