standard

Cuba

May 29, 2022

Cuba, oficialmente conocida como la República de Cuba, es un país que consiste en la isla de Cuba, junto con la isla Thanh Nien y los islotes circundantes. Cuba está ubicada en la región norte del Caribe en la intersección de tres grandes mares: el Mar Caribe, el Golfo de México y el Océano Atlántico, al sur del este de Estados Unidos, las Bahamas, las Islas Caimán y Jamaica, al oeste de las Islas Turcas. e Islas Caicos y Haití y el este de México. La isla principal de Cuba es la isla más grande de Cuba y del Caribe, con una superficie de 104 556 km². Cuba es el segundo país más poblado del Caribe después de Haití con más de 11 millones de habitantes.

Related Tags ( Cuba )

Lịch sử Nhật Bản

lịch sử của quần đảo Nhật Bản và cư dân Nhật, trải dài lịch sử từ thời kỳ cổ đại tới hiện đại của quốc gia Nhật Bản

Đế quốc Anh

các quốc gia và vùng tự trị do Vương quốc Anh cai quản

Hồng Kông

đặc khu hành chính của Trung Quốc

Washington, D.C.

thủ đô của Hoa Kỳ

Brasil

quốc gia ở Nam Mỹ

Hiệp ước Xô-Đức

Hay còn gọi là hiệp ước đình chiến, không xâm lược lẫn nhau của Đức và Liên Xô.

Chủ nghĩa tự do

tư tưởng, quan điểm triết học, và truyền thống chính trị dựa trên các giá trị chính trị cơ sở về tự do và bình đẳng

Kế hoạch Marshall

kế hoạch của Mỹ nằm phục hưng châu Âu sau Thế chiến thứ hai

Chiến tranh Boshin

Cuộc nội chiến tranh giành quyền lực ở Nhật Bản giữa Mạc phủ nhà Tokugawa và Thiên hoàng nhà Yamato

Bảng mã IOC

bài viết danh sách Wikimedia