standard

Lista de aves en Tailandia

May 11, 2022

Las aves en Tailandia incluyen 1095 especies a partir de 2021. De estas, 7 han sido introducidas por humanos y 8 se han extinguido localmente.

Related Tags ( Danh sách loài chim ở Thái Lan )

Thú mỏ vịt

loài động vật có vú đẻ trứng bán thuỷ sinh đặc hữu của miền đông Úc

Bộ Cá da trơn

một bộ cá nằm trong nhóm cá xương

Acrocanthosaurus

Một chi khủng long chân thú lớn ở Bắc Mỹ

Tắc kè lùn quần đảo Virgin

loài bò sát sống trên quần đảo Virgin thuộc Anh

Ó cá

loài chim săn mồi ăn cá, sinh hoạt vào ban ngày

Nhàn mào

Một loài chim biển trong họ Nhàn

Lông bay

những chiếc lông vũ dài và cứng, được xếp cân đối trên cánh và đuôi chim

Chim đớp ruồi đỏ son

loài chim thuộc họ Sẻ, nằm trong họ Đớp ruồi bạo chúa