January 1, 1970

Related Tags ( )

San Francisco

quận – thành phố thống nhất duy nhất ở California, Hoa Kỳ

Roma

Thủ đô nước Ý

Napoli

thành phố lớn thứ ba và thủ phủ miền Nam nước Ý

Istanbul

Thành phố lớn nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ

Quần đảo Falkland

quần đảo nằm ở Nam Đại Tây Dương

Bảng mã IOC

bài viết danh sách Wikimedia

Danh sách di sản thế giới tại Cuba

bài viết danh sách Wikimedia

Trận Gebora

một trận chiến trong Chiến tranh Bán đảo

Pisco sour

món thức uống quốc dân của Peru và Chile

Nhà Hán

hoàng triều thứ hai của Trung Quốc