January 1, 1970

Related Tags ( )

Georgy Konstantinovich Zhukov

Nguyên soái Liên Xô (1896–1974)

Đường Trường Sơn

Mạng lưới giao thông quân sự trong chiến tranh Việt Nam, chạy qua Việt Nam, Lào và Campuchia

Chiến dịch Barbarossa

Chiến dịch xâm lược của Đức Quốc xã nhằm vào Liên Xô, mở đầu mặt trận Xô-Đức trong Thế chiến 2

Trận Trân Châu Cảng

cuộc tấn công của Không quân Hải quân Đế quốc Nhật Bản vào Hạm đội Hoa Kỳ tại cảng Hawaii

Chiến tranh Pháp–Phổ

xung đột quân sự giữa Pháp và Phổ (1870 - 1871)

Trận chiến nước Pháp

chiến dịch xâm lược của Đức Quốc xã vào Pháp

Trận Hà Lan

một phần trong cuộc xâm lăng của Đức Quốc Xã trong Thế chiến thứ II

Tác chiến chiều sâu

học thuyết quân sự của Hồng quân Liên Xô

Chiến tranh Pháp–Đại Nam

Chiến tranh giữa Đại Nam và Đế quốc Pháp (1858 - 1884)

Chiến tranh Kim – Tống

Chiến dịch quân sự của người Nữ Chân chống lại nhà Tống