standard

Regeneración

February 8, 2022

La reencarnación es un término muy utilizado en los movimientos fundamentalista, evangélico y pentecostal de la comunidad cristiana protestante, cuando se refiere a la salvación, la experiencia de recibir la fe cristiana y el renacimiento espiritual.

Related Tags ( Tái sinh )

Kitô giáo

tôn giáo khởi nguồn từ Abraham

Martin Luther

Nhà thần học, tu sĩ Dòng Augustinô người Đức

Chủ nghĩa vô thần

sự thiếu vắng niềm tin vào sự tồn tại của thần linh

Phaolô Nguyễn Văn Bình

Giám mục công giáo người Việt Nam, Tổng giám mục Tiên khởi của Tổng Giáo phận Sài Gòn

Anphong Nguyễn Hữu Long

giám mục người Việt tại giáo tỉnh Hà Nội

Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

giám mục Công giáo người Việt Nam đang công tác tại Giáo phận Bà Rịa.

Thiên thần sa ngã

những thiên thần bị trục xuất khỏi thiên đàng trong các tôn giáo khởi nguồn Abraham