January 1, 1970

Related Tags ( )

Canada

quốc gia ở Bắc Mỹ

Đế quốc Anh

các quốc gia và vùng tự trị do Vương quốc Anh cai quản

Hồng Kông

đặc khu hành chính của Trung Quốc

Adolf Hitler

chính khách người Đức gốc Áo, lãnh tụ Đảng Đức Quốc xã

Madagascar

quốc đảo nằm trên Ấn Độ Dương, rìa ngoài khơi bờ biển phía Nam Châu Phi

Aung San Suu Kyi

Nhà chính trị, Cố vấn Nhà nước Myanmar

Bảng mã IOC

bài viết danh sách Wikimedia

Đảo chính Myanmar 2021

Quân đội phế truất chính phủ tại Myanmar