standard

La Nebulosa del Cangrejo

June 24, 2022

La Nebulosa del Cangrejo es una nebulosa de viento púlsar en la constelación de Tauro y el remanente de la supernova celestial SN 1054. Esta nebulosa fue observada por John Bevis en 1731; corresponde a la brillante supernova registrada por astrónomos chinos y árabes en 1054.

Related Tags ( Tinh vân Con Cua )

Sao Hải Vương

hành tinh thứ 8 và xa nhất đã được quan sát trong hệ Mặt Trời

Mặt Trời

ngôi sao nằm ở trung tâm hệ Mặt Trời

Lỗ đen

một vùng không gian có một trường hấp dẫn mạnh đến nỗi không có vật chất nào hoặc bức xạ nào có thể thoát ra ngoài, thậm chí cả ánh sáng

Thiên hà

hệ thống lớn các thiên thể và vật chất liên kết với nhau bằng lực hấp dẫn

Siêu tân tinh

sự kiện thiên văn học biến đổi tức thời xảy ra trong giai đoạn cuối của quá trình tiến hóa sao

Sự hình thành và tiến hóa của Hệ Mặt Trời

lịch sử tiến trình hình thành và tiến hóa của Hệ Mặt Trời

Sao

thiên thể plasma sáng có khối lượng lớn được giữ bởi lực hấp dẫn

Messier 87

thiên hà nằm trong chòm sao Xử Nữ

Vùng H II

đám mây khí và plasma lớn, sáng và có mật độ thấp

Siêu tân tinh loại Ia

siêu tân tinh được hình thành bởi vụ nổ của sao lùn trắng